Jens Walther Jacobsen

Det lydomfavnende atrium på Ny Campus Kolding har flere formål, en forskningsrelateret, en undervisningsrelateret og en kunstnerisk relateret. Den sidstnævnte giver sig udtryk først og fremmest i et lydkunstværk, og Sonic College har inviteret en lille håndfuld af lydkunstnere til at komme med et oplæg omkring lydkunstværket. Af disse blev der valgt et lydværk, som skal bruges både ved åbning af undervisningsstedet i starten af september og som skal give de pædagog, grafik og lyddesignstuderende en lydoplevelse i dagligdagen, som udnyttet potentialet i det lydomfavnende atrium med de mange højttalere. Valget faldt på lydkunstnerne The Overheard ved Marie Højlund og Morten Riis med lydværket ”(Ceci n’est pas) un arbre”/ ”(Dette er ikke) et træ”.

 

Marie Højlund og Morten Riis har arbejdet samme siden 2015, og de har bl.a. lavet lydkunst i forbindelse med Aarhus Kulturby i 2017, Utzon Center og lydkunst til fødestuer på hospitalerne såsom Gødstrup i Herning og Hjørring.

Kriterierne for lydkunsten til atriet er små og sparsomme netop for at sætte kunsten fri. Højttalerinstallationen skal bruges i sin fulde formåen og lydkunsten må gerne forstyrre, gøre opmærksom på sig selv og skal ikke være underlæggende og ”gemmes” væk. Kunstnernes ide er at lave et lydtræ, og det er der flere grunde til.

Morten Riis fortæller. ”Der, hvor den nye campus er bygget, har der i over 100 år ligget en hæderkronet tømmerhandel, så der er på lokaliteten en historisk tilknytning til træ. I kontrast til det er der ofte i moderne byggeri et total fravær af træ. Alt, hvad vi bygger, er betonhuse, og beton er et ikke åndbart materiale, det står solidt plantet i jorden og det giver sig ikke i vind og vejr. Vi vil gerne forbinde uddannelsesinstitutionen med omverdenen, og det gør vi så igennem dette træ, som er et interaktivt lydtræ. Det står i forbindelse med det kunstværk med lys, som der er på ydersiden af bygningen, og som Kollision står for. Det interagerer med vind og vejr, og samme data får vi ind til vores værk, så det spiller op imod lyskunsten og så lydkunsten indenfor er med til at illustrerer, hvordan vejret er udenfor. Det er også et forsøg på at få noget uregerlighed ind i den her ellers meget solide, kontrollerede bygning. Når man er under uddannelse, så skal man forberedes til verden udenfor, og nogen gange er den forberedelse også, at man bliver rystet og udsat for noget, som man nødvendigvis ikke helt har kontrol over. Det er jo noget, der findes i naturen, den har vi svært ved at kontrollerer. Vi mister vores menneskelighed, hvis vi kun bevæger os i kontrollerede omgivelser; derfor er det vigtig, at vi også har en berøring med det uregerlige, det ukontrollable.”

Optagelser af grund bestanddele

Lydkunstnerne er i øjeblikket ved at samle lydmateriale til værket, hvor Morten Riis er ved at lave fieldoptagelser af træer, mens Marie Højlund laver vokal optagelser, som skal bruges i værket ud fra en eksakt ide. Hocket singing er en ældgammel vokal teknik, som kan spores mange tusinde år tilbage, bl.a. i afrikansk kultur. Teknikken går ud på at lade en melodi fordeles ud på flere stemmer, og fordi den netop kan vandre fra stemme til stemme kan den på den måde også få en naturlig rumlighed, når der er afstand og rum mellem vokalisterne, der fremfører. Teknikken bliver bl.a. brugt i kirkelig musik.

Marie Højlund forklarer: ”Det giver en god mulighed for også at lave en rumlig distribuering af melodi, hvis du havde seks sangere i et rum, så kunne du stille dem hver sit sted, og placere dig selv i midten af dem og så vil melodien vandre. I forhold til denne installation og dette lydværk, så er det jo det, som højttalersystemet giver os mulighed for. Der er mange forskellige stemmer, der tilsammen laver en melodi, en akkord eller et udbrud. Tanke bag er jo, at det er et uddannelsessted, og at de studerende både får et fælles grundlag og en fælles forståelse af verden, men også, at de beholder deres individuelle stemme.”

Oprigtighed og genkendelse er vigtige elementer, når de to kunstnere forklarer om ideen til værket i det lydomfavnende atrium. Optagelserne til værket bliver indspillet så rene som muligt, og der bliver ikke foretaget gennemgribende lydprocessering for at forvanske eller skjule oprindelsen. Lyden af træ med knirken, vind, brus, knæk og lyden af vokal skal kunne genkendes af lytteren, men lydene er taget ud af deres oprindelige sammenhæng og der er ”zoomet” ind på detaljer med optageteknikken. Men lydene må gerne stå i deres rå, oprindelige og genkendelige form.

Kreativitet og teknologi hånd i hånd

”Den måde, som jeg og Morten arbejder på, er at se systemet, teknologien, objekter og rum som en meget grundlæggende del af den ide, som vi får omkring værket. Og det er vigtigt, at du tænker det som en måde at være kreativ på, at der er de her rammer. Hvis du tænker det ind fra starten, så bliver processen også sjovere at være i og vi tænker ikke på rammerne som forhindringer, men som inspiration.”

Morten supplerer: ”Vi tænker også på rammerne og teknologien som et instrument, lidt ligesom hvis du skulle skrive noget musik for klaver, så er der nogle rammer for det, bl.a. antal tangenter. I øjeblikket er vi i gang med at researche omkring de dybere lag i den teknologi, som der ligger bag SpaceMap Go softwaren. Vi prøver så godt vi nu kan at sætte os ind i teknologien, inden vi skal ned på stedet i starten af august. Det er vigtigt at forstå, at vi ikke kan sidde og lave værket derhjemme. Vi kan forberede os, og lave mange af de optagelser, som vi skal bruge, men vi bliver nødt til at være i rummet med højttalerne for at kunne lave det her værk. Akustik, lydstyrke, højttalerplaceringer, hvor lyttes der osv., alt det kan kun udføres og besluttes på stedet.”

I dagligdagen på Campus Kolding vil fremførelse af værket dels ske i mindre korte, og intense brud på 10-15 sek. med et interval omkring hver time eller hver anden time.  Midt på dagen vil der være en længere værk, som vare 4-5 minutter. Både de korte og den længere sekvens vil have en stærk forbindelse til den sammenhæng med vejret, som der er i værket, bl.a. omkring bevægelse, intensitet og hastighed.