Musik­historie -teori og hørelære

1. SEMESTER

10 ECTS

På dette modul introduceres en lyttemetode (auditivt parameter-analyse-system), og med afsæt i dette gennemgås hovedværker i europæisk lydhistorie år 1650 – 2017.

Der lægges i den historiske gennemgang særlig vægt på analyse, instrumenternes teknologiske udvikling, forskellige epokers æstetiske teorier, samt betydningsdannelsen omkring værkerne/produkterne.

Sideløbende med den musikhistoriske del, undervises der to gange om ugen i hhv. musikteori/hørelære og spektralt gehør. Modulet afsluttes med en afprøvning i disse discipliner.