Medie­produktion

2. SEMESTER

10 ECTS

Dette modul giver en forståelse for og praktiske færdigheder i de grundlæggende tekniske og teoretiske principper ved lydarbejde i medieproduktioner. Desuden får den studerende forståelse for historiefortælling og grundlæggende praktisk kunnen i dette.

Det er formålet, at den studerende efter modulet:

  • har grundlæggende forståelse for – og færdigheder i – historiefortælling
  • har grundlæggende forståelse for lydens dramaturgi, rolle og kreative muligheder i medieproduktioner
  • har grundlæggende forståelse for og praktisk kunnen i at tilrettelægge, og udføre en medieproduktion i lyd