Avanceret studie­produktion

4. SEMESTER – VALGFAG

20 ECTS

Den studerende får i løbet af modulet erfaring med tilrettelæggelse og udførelse af en komplet musikproduktion. Der arbejdes med en række centrale discipliner, som knytter sig til produktion af musik. Der undervises i (musik)produktion, avancerede optageteknikker, mixing og mastering. Der undervises envidere i musik i surroundsound.

Undervisningsmodulets forløb sat op i kronologisk punktform

 1. Indspilning i et professionelt musikstudie
 2. Musikproduktion
 3. Indspilning
 4. Mixing
 5. Musik i surround sound
 6. Mastering

Den studerende kan efter modulet reflektere over og formidle sin viden om:

 • centrale discipliner inden for avanceret studieproduktion (produktion, indspilning, mixing og mastering).
 • musik i surroundsound

Den studerende kan håndtere lyd- og kommunikationsorienterede værktøjer, i forbindelse med tilrettelæggelse og udførelse af en komplet musikproduktion, hvilket indebærer:

 • planlægning af en studiesession
 • produktion af et helstøbt stykke musik
 • beherske avancerede optageteknikker
 • beherske mixing- og mastering-teknikker
 • beherske lydprodukter i forskellige formater (stereo og surround)

Den studerende er i kraft af sin viden og sine færdigheder i stand til at arbejde ansvarsfuldt og selvstændigt med at:

 • varetage en musikproduktion i et professionelt musikstudie
 • vurdere praksisnære og teoretiske problemstillinger som opstår i forbindelse med optagelse og bearbejdning af lyd
 • håndtere komplekse musikproduktioner i forskellige formater