Lasse Munk, class ’15
På mit sjette semester på Sonic College var jeg i praktik hos Radio France i Paris, hvor jeg arbejdede sammen med Hervé Déjardin omkring at finde og forbedre produktionsteknikker, til internalization / externalization af lyd ved hjælp af binaural syntese.

Introduktion

Binaural lydproduktion / syntese er idéen om at kunne genskabe oplevelsen af et auditivt rum, og hvad det kunne indebære af eksempelvis korrekt retnings­ og afstandsbedømmelse. Dvs. at man ved at undersøge hvordan det auditive system fungerer, kan optage, eller lave syntetisk lyd, som når det bliver afspillet for en lytter der anvender hovedtelefoner, vil virke som om at det kommer fra en bestemt retning og bestemt afstand i det ‘rum’ som vedkommende befinder sig i.

Det har mange anvendelsesmuligheder, både kommercielle, praktiske og kunstneriske. Radio France er bl.a. interesseret i at kunne omsætte et surround­mix til binaural, sådan at man i princippet kan have surround sound i hovedtelefoner fra fx sin smartphone eller tablet.

Internalization / externalization

Mere specifikt har mit projekt handlet om hvorvidt det er muligt, at placere en lydkilde inden i hovedet på en lytter for derefter gradvist at flytte lyden uden for hovedet, samt vica versa. Jeg har forsøgt at finde eksempler i litteraturen omkring tidligere lignende forsøg omkring afstandsbedømmelse af lydkilder, og omsætte andres konklusioner til eksempler i lydproduktioner, for at se om dét som de har fundet, faktisk kan bruges. Jeg har derudover forsøgt at finde egne produktionstricks, der kan hjælpe til at give oplevelsen af internalization / externalization.

Jeg er i skrivende stund i gang med at lave nogle lyttetest med en række lydteknikere fra den franske radio, som skal hjælpe mig til at forstå om der er hold i dét jeg har fundet, og om det er noget det vil give mening at anvende i forbindelse med produktionen af binauralt materiale.

Litteraturen om det auditive og kognitive system for forståelse af binaural lydsyntese er temmelig omfattende og tør, så det er min tanke at lave et formidlende website, der forhåbentligt kan hjælpe til at dele viden om, at binaural teknologi eksisterer og hvordan man kan arbejde med det. For mig er interessant, at kunne placere en lydkilde inden i hovedet på lytteren af flere forskellige årsager, én af disse er, at man kan lege med rollen som fortæller i eksempelvis radio drama.

Om Radio France og binaural

Radio France er en gigantisk organisation, hvor der bliver produceret rigtig meget musik, radio drama og journalistik etc. hver dag. Der er så vidt jeg ved ca. 70 lydteknikere som arbejder i huset, og endnu flere som arbejder med produktioner uden for huset.

Hervé har i en årrække arbejdet med produktioner uden for huset, men blev sammen med en række andre mennesker sat i gang med at mixe i 5.1, og sidenhen, at finde en måde hvorpå man kunne bruge binaural som en reproduktion af 5.1.

Dette projekt har nu udviklet sig og Radio France er en del af Binaural Listening-projektet sammen med en række andre institutioner og private virksomheder, som eksempelvis Orange, Ircam og det franske musikkonservatorium CNSM m.fl.
Radio France har lavet et website kaldet www.nouvoson.fr, som er et site der arbejder med binaurale / multi­kanals lydeksperimenter, for at undersøge hvordan man kan arbejde med det medie på en spændende måde.

Hverdag

Min hverdag i Radio France er temmelig varierende, det er egentlig noget jeg tilrettelægger selv. Det er sådan lidt hovedkulds der­ud­af i et forskningsprojekt, hvor ingen rigtig ved hvad der virker og hvad der ikke virker, og jeg har besluttet mig for, at gå meget praktisk til værks og simpelthen afprøve hvad der virker og ikke virker.

Hver mandag mødes jeg med Hervé hvor jeg fremlægger hvad jeg har lavet i den forgangne uge, og hvad min plan er for den kommende uge. Vi diskuterer retningen, og han kommer med en masse idéer til nye ting, eller noget som jeg måske har overset.

Hervé og jeg ser hinanden i løbet af ugen, fordi han af og til har nogle mennesker forbi studiet som er interessante for mig at mødes med, hvorfor jeg har været heldig at møde en række mennesker som arbejder med binaural, wave field synthesis, ambisonics og lignende.

Jeg har bl.a. været så heldig at møde en del spændende mennesker på Ircam og fra en skole for lydteknikere der hedder Louis Lumière, hvorfra en hel del arbejder med / er interesserede i binaural. Jeg skal hilse og sige at der er en noget anden tradition for eksperimenterende lyd i Paris end hvad jeg nogensinde har set i Danmark.

Med den ene fra Louis Lumière, en fyr der sjovt nok hedder Louis, har jeg lavet nogle eksperimenter med headtracking i forbindelse med binaural lydsyntese. Headtracking er virkelig vigtigt for at binaural fungerer bedst muligt, så vi venter i spænding på at Apple eller Google eller nogen andre med penge og indflydelse får øjnene op for at de kan tjene penge på at sætte accelerometre i deres hovedtelefoner.

Produktioner

Binaurale lydfiler er lidt ligesom spædbørn, de skal helst holdes i en dyne af vat, så det kan være vanskeligt at smide det på soundcloud, bandbase eller lignende, fordi datakompression ødelægger den binaurale kodning, hvilket ødelægger oplevelsen af rummeligheden, og i værste fald giver en lidt mærkelig udfaset­ stereo oplevelse, så jeg mangler stadig at finde en god måde at vise mit arbejde frem på nettet. Gode idéer er velkomne.

Fremtidsplaner

Når jeg kommer tilbage fra Frankrig starter jeg på Scenekunstskolen i København hvor jeg vil arbejde med binaural og div. multikanallyd diffusions metoder til teater og lyd installations brug.

Binaural er på ingen måde en ny teknologi, den vender tilbage engang i mellem, og indtil nu har den ikke rigtigt slået igennem pga. at der er en del tekniske besværligheder ved denne type diffusion, og det kan i øvrigt for nogle mennesker være svært at acceptere, at de er omringet af lyd, som de med deres sunde fornuft kan sige ikke stammer fra det fysiske rum de befinder sig i.

Et parameter for at binaural kommer til at virke rigtig godt er altså opdragelse. At blive gjort opmærksom på, at det er muligt at efterligne den menneskelige hørelse med en ret tankevækkende præcision. Det er nødvendigt, at binaural bliver en del af vores kultur(­arv). Derfor er det også spændende at det er radioen som institution, der bl.a. skal uddanne befolkningen til at lytte, der i dette tilfælde har taget teten til at gøre binaural offentligt anerkendt.

Og jeg glæder mig til at hjælpe til med at gøre binaural kendt i Danmark. Hvis nogen er interesserede i at arbejde med binaural, vil jeg gerne dele den viden jeg har tilegnet mig gennem det seneste års tid. Man kan kontakte mig og mødes til en kop kaffe.

Når det så er sagt vil jeg lige tilføje, at jeg er fuldstændigt 100% overbevist om, at binaural lyd bliver et allemands eje indenfor maximum 5 år, når man ser på den industri, og den enorme mængde penge div. institutioner smider i forskning og udvikling, kombineret med den relativt nye teknologi, med tanke på smartphones, tablets, små ­computere­ som ­alle­ render ­rundt ­med.

Binauralt er vildt sejt, og de tekniske besværligheder bliver løst lidt efter lidt. Så der er vel ikke så meget mere at skrive end “hvem vil ikke gerne kunne placere sin rå­sexede mande stemme inden i hovedet på sin kæreste, i stedet for at hviske hende i øret?”