Jakob W. Goetz
I 2013 indgik UC SYD partnerskab med Esbjerg Ensemble som siden har ført til en række mindre samarbejder på kommunikations- og koncertfronten inkl. diverse gratislån af udstyr begge veje.