”Det lydomfavnende atrium” er en avanceret højttaler installation med mere end 180 højttalere, som er installeret i det nye Campus i Kolding, en del af UCSYD. Installationen giver mulighed for at flytte, bevæge og styre lyd i det centrale atrium, således at lyden kan give en unik og inspirerende lytte oplevelse for de studerende, ansatte og for alle, som besøger det nye uddannelsessted.

Den nye UCSYD bygning, Ny Campus Kolding, er uddannelsessted for fire allerede eksisterende uddannelser, Pædagog uddannelsen, Pædagog assistentuddannelsen, Grafisk Kommunikation og Lyddesigneruddannelsen Sonic College.

Ny Campus Kolding er bygget i Universitetsparken, og ligger umiddelbart ved siden af SDU bygningen, som huser bl.a. erhvervsøkonomi og diplomingeniør uddannelserne. De to bygninger er forbundet via en gangbro, som ”svæver” mellem de to bygninger. Designskolen ligger lige på den anden side af vejen, så der er for alvor skabt mulighed for et spændende, intenst og udbygget uddannelsesmiljø i Kolding centrum. Ny Campus Kolding åbnede til uddannelsesstart september 2022.

Atriet i den nye campus ligger som et centralt midtpunkt i bygningen igennem alle fem etager. Det vil dels blive brugt til trappe, gang og transport arealer for de studerende, men også i høj grad til rekreation og som opholdsrum. Atriet har også mulighed for at blive brugt til gruppearbejde og lign. i forbindelse med studierne.

Donation

Den unikke højttalerinstallation ”Det lydomfavnende atrium” er foranlediget af en fondsansøgning fra lyddesigneruddannelsen Sonic College, og ”A. P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene formaal” har doneret 4 millioner til at finansierer installationen.

Fondsansøgningen har lagt vægt på, at installationen både kan bruges i uddannelses- og forskningsmiljø, og som en lydkunst installation i bygningen for at højne ophold og dagligdag for de studerende i uddannelsesmiljøet.

Multihøjttaler i den bredeste forstand

Hver enkelt højttaler i installationen, som strækker sig over fem etager, kan helt individuelt styres og fødes med lyd, hvilket giver uanede muligheder i forhold til lydperspektiv og lydoplevelse.

Der kan arbejdes med lyd, der eksempelvis vandrer fra den øverste etage og ned gennem atriet til gulvhøjde, eller at lyden tager en rundtur ind på etagerne, foranlediget af de lofthøjttalere, der sidder i gangarealet og i opholdsrum på de forskellige etager. Lyden behøver ikke at vandre i sluttede linjer, hvis det ønskes, kan lyden springe rundt i tilrettelagte sekvenser eller stå i et sitren, eksempelvis med udgangspunkt omkring en specifik etage i bygningen. Lyden kan være ens i grupper af højttalere, men kan også være helt forskellig i alle højttalere alt efter styring, programmering og komposition.

I selve atriet er der monteret højttalere i det rækværk, som afslutter de forskellige etager ud mod atriet. Disse højttalere spiller ud i det åbne rum, og de er suppleret af en række subwoofere, så lyden spiller med et bredt frekvensspektrum. På hver etage sidder der mindst 11 højttalere og 3 subwoofere, og de suppleres som nævnt af et varierende antal lofthøjttaler i gang- og opholdsarealerne.

Atriet afsluttes højt oppe med et spektakulært ovenlysvindue, og i de ”stjerner”, som vindue inddelinger giver, er der også monteret højttalere, som spiller ned gennem atriet.

Teknik

Højttaler og lydstyring er leveret af det amerikanske firma Meyer Sound, som er en velestimeret producent både af store koncert PA-højttalere og af højttalere til AV-installationer. Alle højttalere er aktive med indbygget forstærker, og til styring af hele installationen er der et stort antal DSP- processorer, Meyer Sound Galaxy. Disse sørger dels for lydbehandling, men også matrixering og distribution af de mange kanaler, en lydkanal pr. højttaler.

Grund opsætning, programmering og central styring foregår via en computer, som kommunikerer med DSP enhederne via netværk. Til afvikling og programmering af lydkunst, lydunderlægning og lydunderholdning er den primære styring SpaceMap Go softwaren, som ligger på en app på en tabletløsning. Styring kan således foregå trådløst via tabletløsningen på netop det sted i atrium, som der ønskes i en given situation.

AV-firmaet Stouenborg udfører projektering og installation af de mange højttalere i samarbejde med Meyer Sound. Det lydomfavnende atrium med mere end 180 aktive højttalere vil blive en af de største multihøjttaler installationer i verden på en uddannelsesinstitution.

Forskning og uddannelse.

En af grundpillerne i fondsdonationen er forskning, og en forskningsgruppe er allerede i gang med at forberede, hvordan den unikke højttalerinstallation kan blive et centralt værktøj for undersøgelse og forskning omkring, hvordan omsluttende lyd påvirker de personer, som har en dagligdag på den nye campus.

Den høje lydkvalitet og det faktum, at lyden kan være overalt i det offentlige rum i bygningen, betyder, at der bl.a. kan forskes i, hvad lyd kan gøre i forhold til stemninger, atmosfærer og sanseoplevelser, hvordan lyd kan formidle velvære og koncentration, hvordan lyd kan maskere den generelle ”støj” i atriet, og hvordan lyd kan bruges til sted, signal og tidsgenkendelse. Forskningsresultater vil have særlig fokus på livskvalitet og velfærd og vil væsentligt indsamles via observation og interview af bygningens brugere.

Uddannelse

Lyddesigneruddannelsen Sonic College vil helt naturligt bruge det lydomfavnende atrium i undervisningen. De studerende kan her arbejde med immersive lyd, omsluttende lyd i den helt store skala. Immersive lyd bliver generelt mere og mere udbredt i bl.a. underholdningsindustrien og kendskab til metoder og teknik er derfor vigtig for de studerendes portefølje. Immersive lyd bruges bl.a. i filmverdenen i form af Dolby Atmos, i gameverdenen i form af binural lyd og i musik i form af både Dolby Atmos og binural lyd alt efter afviklingsteknik.

Lydkunst

I fondsdonationen er der også sat penge af til et lydkunstværk, som skal udnytte og eksponere den unikke højttalerinstallation. Tre lydkunstnere har været inviteret til at komme med skitseforslag, og blandt disse tre er der valgt en kunstner til at udvikle og komponere et lydkunstværk. Dette vært er blevet offentliggjort samtidig med åbningen af Det Ny Campus.