Michael Sonne

Lektor.

Ansvarlig for undervisningsmodulet

Undervisning
Michael underviser på 2. og 3. semester i lydlig betydningsdannelse, herunder psykologi, semiotik og kommunikationsteori. På 7. semester klæder han dig på med metodiske og skrivetekniske værktøjer til at gennemføre bachelorprojektet.

Baggrund
Michael er uddannet i kognitiv semiotik og musikvidenskab fra Aarhus Universitet og Universitetet i Oslo. Han har i en årrække arbejdet kommercielt og akademisk med brugen af lyd til audiovisuelle medier og branding. Siden 2014 har han forsket i alarmlydsmiljøer på hospitaler i England og Holland og Det Europæiske Rumagentur (ESA) i Tyskland.