Henrik Munch

Studielektor, komponist og producer.

Ansvarlig for undervisningsmodulerne

  • DAW’s (Digital Audio Workstations) (1. semester)
  • Studieteknik (1. semester)
  • Mix, mastering og syntese (2. semester)

Undervisning
Henrik underviser på 1. semester i fænomenet lyd og i metoder til at analysere og karakterisere lyd og værktøjer til at skabe, reproducere, forandre og kontrollere den.

I modulet Studieteknik underviser Henrik i lyd som elektriske signaler gennem elektroniske kredsløb og sammenkoblinger, der sammen med optagelse og lydbehandling udgør lydstudiet som den fysiske ramme for lydproduktion i historisk såvel som fremtidigt perspektiv.

På 2. semester tager Henrik dig på en rejse gennem strøm og spænding, via syntesens frekvenser og overtoner, til signalbehandling af klang og dynamik, for at vise musikteknologiens fortræffeligheder i formgivningen af lydens tekstur og arkitektur.

Baggrund
Ved siden af arbejdet på Sonic College arbejder Henrik som elektronisk komponist, musiker og producer samt underviser i hovedfag og musikteknologi på konservatoriet i Aarhus.

Som komponist og producer udforsker Henrik sammensmeltningen af elektroniske og akustiske instrumenter i en alsidig vifte af projekter og samarbejder med musik til scenekunst, installation, spil og film (f.eks. Konge Kabale) og har remixet Madonna.

På cv’et har Henrik blandt Reumert, Robert, Grammy og DMA nomineringer modtaget priser for årets hit, producer samt elektroniske udgivelse.

Med baggrund i et afbrudt ingeniørstudie reparerer og modificerer Henrik ofte sit (og andres) grej, men efter at være flyttet i et alpehus blandt traktorer og heste, bliver loddekolbe og diagrammer i stigende grad afløst af svejseapparat og planteleksikoner.