Jakob W. Goetz
Sonic College er en nåleøjeuddannelse, hvor kun en fjerdedel af alle ansøgere bliver optaget. Derfor er der mange, der vælger at tage et højskoleophold, hvor de kan få hjælp til deres portefølje, inden de ansøger uddannelsen.

Vi har herigennem fået god kontakt til de højskoler, der leverer flest egnede studerende, hvilket i disse år er følgende: