DAW’s

1. SEMESTER

10 ECTS

Formålet med modulet DAW’s (Digital Audio Workstation’s) er at give indsigt i de grundlæggende karakteristikker og principper bag fænomenet lyd. Der undervises i metoder til at analysere, forme og bearbejde lyd, både som et design-håndværk samt i kreativt-skabende sammenhænge.

I modulet arbejdes med optagelse, redigering, mix, processering, syntese, sampling og MIDI.

De lærte teknikker anvendes i sammenhæng med programmerne Pro Tools og Ableton Live i en systematisk gennemgang krydret med praktiske øvelser. Selvom programmerne hver især udgør komplette virtuelle lydstudier/miljøer inden for lyddesign og musikproduktion er målet også at kaste lys over programmernes individuelle særpræg og avancerede muligheder.