Birgitte Folmann

Antropolog og lektor på Sonic College, samt i UC SYD Forskning og Uddannelsen for Grafisk Kommunikation. Forskningsleder af UC SYDs vidensmiljø for atmosfæreforskning.

Underviser på

Undervisning
Med sin baggrund i antropologi underviser Birgitte på forskellige semestre af uddannelsen, bl.a på modulerne Sonokommunikation I og II, Komposition og i forbindelse med Bachelorprojektet.

Baggrund
Birgitte er uddannet antropolog og har sin ph.d. fra Aarhus Universitet, hvor hun i mange år studerede folkelivet og menneskers væren-i-verden i Østafrika, bl.a. Tanzania og Uganda. I de senere år har forskningsinteressen samlet sig om omgivelsernes betydning og atmosfære. Gennem studier af rum, design, teknologi og sanser bl.a. på hospital og museum, fokuserer Birgitte på social-æstetiske dimensioner og er særligt interesseret i at forstå forholdet mellem mennesket og materialitet (ting/design/kompositioner) som en sameksistens, forårsaget af det, der påvirker os og som vi sanser, når vi oplever en situation. Med sin brug af eksperimentelle forsknings-metoder og lydantropologisk feltarbejde er Birgitte på sporet af det særlige vi kan lære om verden ved at fokusere på dens akustiske indtryk.

Birgitte er bl.a. forskningsleder på aktionsforskningsprojektet om lyd i daginstitutioner (sammen med Jonas og Michael), et følgeforskningsprojekt om betydningen af audio-visuel storytelling for kulturarvens fortællekraft på Ny Viborg Museum, og et studie af live-musik på hospitalet.