Sono­­kommunikation II

3. SEMESTER

10 ECTS

Dette modul fokuserer på forståelse af lytterens oplevelse og lytteoplevelsens kontekst, og hvordan vi som skabere af kommunikerende lyd kan omsætte den forståelse og viden til et fundament for at skabe bedre og mere effektfulde lydprodukter.

Formålet med modulet er at den studerende:

  • opnår viden og grundlæggende forståelse for musikpsykologiske begreber med henblik på at kunne analysere og forstå den lyttendes oplevelse.
  • opnår grundlæggende viden og kompetencer inden for idé- og konceptudvikling samt skabe en sammenhængende idé og konceptualisering for en formidlende lydserie.
  • opnår grundlæggende viden og kompetencer om målgruppeanalyse, segmentering, brugervalidering, lyttetest og markedsanalytiske metoder samt gennemføre fokusgruppe-interviews, indsamle og behandle data på egen udarbejdet idé og konceptualisering.
  • opnår grundlæggende viden og kompetencer for projektudvikling, planning og projektledelse, samt forberede projektidé, koncept og projektering til præsentation med henblik på konkret gennemførelse og produktion af projektet på modul 33-3 ”Kommunikation & Ledelse”.
  • får viden om, og gjort brug af, forskellige værktøjer og metoder til at udtænke, planlægge og udforme kommunikerende lydprodukter i forlængelse af tilegnet viden og færdigheder på modul 22-2 ”Sonokommunikation I”.
  • opnår grundlæggende viden og kompetencer inden for præsentationsteknik og lærer konkrete redskaber til formidling af et idéprojekt.