Sono­kommunikation I

2. SEMESTER

10 ECTS

Formålet med modulet er at den studerende:

  • opnår viden og kompetencer inden for lyddesign til målrettet formidling i radiomediet samt i discipliner inden for branding og markedskommunikation
  • opnår en grundlæggende forståelse for hvordan fænomenologi, metaforik og semiotik kan bruges og appliceres i lydlig og musikalsk betydningsdannelse
  • opnår en grundlæggende forståelse for almen branding og markedskommunikation samt mere fagspecifikke felter som lydbranding og andre auditive discipliner inden for disse felter
  • får viden om og forskellige værktøjer og metoder til at udtænke, planlægge og udforme 
kommunikerende lydprodukter i en brand- eller markedsføringsmæssig kontekst
  • får indsigt i de mediekommunikative brancher med særligt fokus på kommerciel kommunikation