Projekt­ledelse

3. SEMESTER

10 ECTS

Dette modul bygger direkte videre på den viden og det idégrundlag, der er opnået på modul 31-2 Sonokommunikation II, og disse to moduler udgør tilsammen 3. semesterseksamen.

  • modulet bidrager til den studerendes viden og erfaring med udvikling af kommunikation og projektledelse i en projektorienteret lydproduktionsproces.
  • modulet forudsætter at den studerende kan anvende grundlæggende viden inden for idé- og konceptudvikling i den konkrete udførelse af produktionen af et pilotafsnit i en konceptualiseret formidlende lydserie.
  • modulet forudsætter anvendelse af viden fra fokusgruppeinterviews og indsigt i målgruppeanalyse og segmentering i realiseringen af et konkret sonokommunikativt projekt.
  • modulet forudsætter anvendelse af produktionsfærdigheder og produktionsforståelse opnået ifm. undervisning i fagområde I med særligt henblik på modul ”21-1 Medieproduktion”, ”22-2 Sonokommunikation I” og ”32-2 Dynamisk Lyddesign”.
  • den studerende opnår grundlæggende viden og kompetencer for projektudvikling, planning, projektledelse, og medieaktivering.
  • Den studerende præsenteres for generelle ledelsesteoretiske modeller og generel organisationsteori inden for kreativ kommunikation.