Mix, mastering og syntese

2. SEMESTER

10 ECTS

Modulet introducerer kerneområderne i lydproduktion: mix og mastering. Undervisningen giver den studerende redskaber til gennem resten af uddannelsen at dygtiggøre sig heri, og tilsidst at mestre disse discipliner på professionelt niveau.

Syntesedelen omhandler syntetisk generering og manipulation af lyd og giver en grundlæggende forståelse for opbygningen af synthesizere og en forståelse for delelementer i lydsyntese, samt erfaring med genskabelse og emulering af real- og effektlyd.