Komposition

5. SEMESTER

10 ECTS

På dette modul arbejdes der videre med en række af de kompositorisk værktøjer som implicit er gennemgået på uddannelsens foregående moduler, men nu med specifikt øje for det kompositorisk-æstetiske.

De første to uger gennemgås via musikeksempler analytiske modeller i forsøget på i plenum at etablere et vokabular som kan sætte fingeren på hvad man individuelt som studerende gerne vil udfordre sig selv med kompositorisk.

De følgende uger pågår selvstændigt kompositorisk arbejde fulgt op af et par personlige vejledningstimer.

Modulets afsluttes med en præsentation og en installation, koncert eller lignende.