Interaktions­design

4. SEMESTER – VALGFAG

10 ECTS

På valgfaget interaktionsdesign undervises der i lyddesign til fysiske interfaces og lydbaserede, interaktive oplevelser. Værktøjerne, der anvendes, er Max for Live, Arduino, Raspberry Pi m.m. – i kombination med en lang række forskellige sensorer, trackere, triggere og knapper.

På baggrund af interface-teori og designmetodiske processer – som eksempelvis case- og scenarieanalyse, konceptudvikling, brugerinddragelse og prototyping – udvikles der i løbet af modulets sidste 4 uger et interaktionsdesignprojekt. Projektet afsluttes med fremvisning af en fungerende prototype, som enten løser en konkret problemstilling, præsenterer et nyt, musikalsk interface eller iscenesætter en æstetisk oplevelse i form af en interaktiv lydinstallation.

Modulets prøve består i en mundtlig redegørelse for designmetode og teknisk implementering.