Entreprenør­skab

5. SEMESTER

10 ECTS

På dette modul arbejder vi med entreprenørskab som kompetence. Den studerende lærer at anvende sine egne muligheder som springbræt til at skabe værdi for sig selv og for andre i verden med udgangspunkt i sin faglige profil.

Omdrejningspunktet i modulet er:

  • udvikling af en lydorienteret forretningsidé
  • konkretisering af forretningsidéen i en prototype
  • pilottest af forretningsidéen
  • formidling af forretningsidéen og prototypen i en produktvideo
  • udformning af forretningsplan, hvori forretningsideen struktureres, tydeliggøres og formidles

Modulet handler således både om at blive i stand til at tage ansvar for og forholde sig til egne muligheder, men også om at oparbejde evnen til at udforme en forretningsplan, der klart formidler disse muligheder i en struktureret og professionel form.

Modulet skal gøre de studerende i stand til at tænke og arbejde helhedsorienteret fra forretningsidé til realisering og således i komplekse og udviklingsorienterede situationer håndtere planlægning, selvledelse, projektledelse, teknisk og æstetisk udførelse, test og evaluering af produkter inden for det sonokommunikative område.

"Som paneldeltager i kurset Entreprenørskab overværede jeg præsentationer fra 12 hold; alle imponerede de mig med ideernes innovationshøjde, deres evner til at omsætte viden og kompetencer til kommercielle modeller og ikke mindst deres drive og passion for projekterne. Præsentationerne imponerede mig meget og overbeviste mig om, at der faktisk ville kunne etableres fungerende virksomheder på baggrund af projekterne, hvilket er en sjældenhed når jeg ellers hører præsentationer på universiteterne."

Morten UgelvigNational Manager, Venture Cup