Bachelor­projekt

7. SEMESTER

15 ECTS

Den studerende skal gennem et større selvstændigt projekt tilegne sig særlig indsigt i et afgrænset område med relation til praktisk og teoretisk viden inden for medie- og sonokommunikation og gerne med relation til den studerendes valgfag.

Den studerende skal vise færdighed i at indsamle, bearbejde og anvende relevant viden og data, således at teori og metode kan omsættes til brug i praksis.

Bachelorprojektet afslutter uddannelsesforløbet. I projektet behandles en selvvalgt problemstilling med anvendelse af udviklingsbaserede teorier og metoder og med inddragelse af erfaringer fra praksis.

Problemformuleringen skal godkendes af den koordinerende vejleder.

Under Cases kan du læse om tidligere studerendes bachelorprojekter – og meget mere.