Avanceret medie­produktion

4. SEMESTER – VALGFAG

20 ECTS

Formålet med modulet er med lyden og dens rolle som udgangspunkt at give indsigt i og forståelse for de tankegange og arbejdsbetingelser, der findes blandt de faggrupper som lyddesigneren møder i det daglige arbejde inden for medieverdenen. Hvordan arbejder de, hvilke metoder benytter de, og hvordan kan lyddesigneren arbejde sammen med dem hen mod det bedste resultat?

Det er kursets formål, at den studerende efter kurset:

  • har evner til at tilrettelægge og overskue en medieproduktion fra start til slut
  • har grundlæggende teoretiske og praktiske færdigheder i at producere lyd til billeder
  • har en grundlæggende teoretisk og praktisk forståelse for kameraproduktion og billedredigering
  • har tilegnet sig evner til at arbejde journalistisk
  • har erfaring med at arbejde med grafikere om et fælles projekt
  • har forståelse for foleyoptagelser og har tilegnet basale færdigheder i optagelser af disse
  • har praktisk erfaring med at producere en film fra start til slut