Michael Sonne

33 år. Research Fellow ved Plymouth University.

Ansvarlig for undervisningsmodulet

  • Professionsbachelorprojekt (7. semester)

Undervisning
Michael giver dig et overblik over, hvad det indebærer at planlægge og gennemføre et professionsbachelorprojekt. Du klædes på med metodiske og skrivetekniske værktøjer til at omsætte undersøgelsen af dit valgte emne til en større selvstændig skriftlig opgave.

Baggrund
Michael er uddannet i kognitiv semiotik og musikvidenskab fra Aarhus Universitet. Han blev tilknyttet Sonic College i 2012 og har undervist i fagene musikpsykologi, semiotik, didaktik og akademisk skrivning. Siden 2014 har Michael arbejdet på et ph.d-projekt i England/Tyskland/Holland om brugen af alarmlyde blandt sygeplejersker på en intensivafdeling og blandt space controllers fra det europæiske rumagentur (ESA).