Praktik­forberedelse

5. SEMESTER

5 ECTS

Formålet med modulet praktikforberedelse er at sætte den studerende i stand til selvstændigt at varetage processen med at søge praktikplads – og i forbindelse hermed at udarbejde relevant materiale såsom portfolio, ansøgning, CV osv.

Endvidere vil der være mulighed for individuelt at opkvalificere kompetencer og lave research på relevante emner relevante for den praktik der søges.

På dette modul tilegner du dig:

viden om

  • praktikkens rammer og krav
  • mulige praktikscenarier jvf. tidligere studerendes erfaringer

færdigheder i

  • ansøgningsskrivning
  • opsætning, prioritering og udarbejdelse af CV
  • udarbejdelse af online portfolio vha. WordPress eller lignende

kompetencer i

  • researcharbejde og udvælgelse og prioritering af relevante virksomheder/institution/aktører
  • initiering og kommunikation med en professionel virksomhed med henblik på arbejdsrelation
  • udarbejdelse og vedligeholdelse af et mindre WordPress-baseret website