12-2 Musikhistorie og æstetik

 

10 ECTS

På dette modul introduceres til en start en lyttemetode (auditivt parameter-analyse-system).
Og med afsæt i denne lyttemetode gennemgås hovedværker i Europæisk lydhistorie år 1650 – 2015. Der lægges i den historiske gennemgang særlig vægt på analyse, instrumenternes teknologiske udvikling, forskellige epokers æstetiske teorier, samt betydningsdannelsen omkring værkerne/produkterne.

Perioden 1900 – 2015 vil blive gennemgået af en række fagfolk med specialviden om de forskellige genres manifestationer.

Undervisning i musikteori og hørelære påbegyndes en gang om ugen for de studerende der måtte have behov for dette. Musikteori og hørelære fortsætter studieåret ud og afsluttes med en prøve i juni måned.