53-3 Entreprenørskab

 

10 ECTS

På dette modul arbejder vi med entreprenørskab som kompetence. Den studerende lærer
at anvende sine egne muligheder som springbræt til at skabe værdi for sig selv og for
andre i verden med udgangspunkt i sin faglige profil.

Omdrejningspunktet i modulet er:

  • udvikling af en lydorienteret forretningsidé
  • konkretisering af forretningsidéen i en prototype
  • pilottest af forretningsidéen
  • formidling af forretningsidéen og prototypen i en produktvideo
  • udformning af forretningsplan, hvori forretningsideen struktureres, tydeliggøres og formidles

Modulet handler således både om at blive i stand til at tage ansvar for og forholde sig til
egne muligheder, men også om at oparbejde evnen til at udforme en forretningsplan, der
klart formidler disse muligheder i en struktureret og professionel form.

Modulet skal gøre de studerende i stand til at tænke og arbejde helhedsorienteret fra
forretningsidé til realisering og således i komplekse og udviklingsorienterede situationer håndtere planlægning, selvledelse, projektledelse, teknisk og æstetisk udførelse, test
og evaluering af produkter inden for det sonokommunikative område.